Czy gdybyś jutro umarł, to czy masz pewność, że znajdziesz się w niebie, czy może w piekle?

Gdy byłeś dzieckiem, to wiedziałeś, czym jest grzech. Gdy zgrzeszyłeś, to czułeś głęboki strach, w głębi swojego wnętrza. Spodziewałeś się wtedy kary. Nikt nie musiał cię tego uczyć. Dopiero po wielokrotnym powtórzeniu tego samego grzechu, przestałeś się przejmować karą. Zabiłeś swoje sumienie. Moralny głos w twoim wnętrzu, którego nie ma …

Czy to jest rzeczywiście takie piękne? Część pierwsza.

Czy to jest rzeczywiście takie piękne? W Ewangelii Mateusza 23:15, czytamy takie słowa, które Jezus wypowiedział do faryzeuszy: „Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że obchodzicie może i ląd, aby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy nim zostanie, czynicie go synem piekła, dwakroć gorszym niż wy sami”. Musimy wyjąć …