Czy to jest rzeczywiście takie piękne? Część pierwsza.

Czy to jest rzeczywiście takie piękne? W Ewangelii Mateusza 23:15, czytamy takie słowa, które Jezus wypowiedział do faryzeuszy: „Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że obchodzicie może i ląd, aby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy nim zostanie, czynicie go synem piekła, dwakroć gorszym niż wy sami”. Musimy wyjąć …