Wyznanie Wiary

Wyznanie wiary Zboru Chrześcijan w Białej Podlaskiej

1. Biblia

  A. Wierzymy, że Biblia nazywana Pismem Świętym to zbiór 66 ksiąg, które zostały spisane przez wiele osób żyjących w różnych okresach, które pod natchnieniem Ducha Świętego spisały słowa, które Bóg chciał, aby zostały uwiecznione, by przez nie ludzie mogli poznać, jaki On jest oraz jak powstał świat, człowiek oraz wszelkie stworzenie. Jaki jest cel wszelkiego stworzenia oraz jego przyszłość. Wszystkie księgi łączą się z sobą w doskonały, nadzwyczajny sposób.

B. Konieczność dogłębnej interpretacji. Wierzymy, że tylko Biblia czytana w całości i tak samo interpretowana jako całość może nam ukazać prawdę, jaki jest Bóg i to, co pragnie przekazać. Sprzeciwiamy się odrzucaniu choćby niewielkiej części Biblii i niebrania jej pod uwagę w interpretacji innych fragmentów. Wyrywanie tekstu z kontekstu i chęć udowodnienia fałszywych przekonań poprzez fragment z Pisma Świętego uczyniło i nadal czyni mnóstwo zła.

2. Sprawiedliwość Boża

Bóg jako doskonały Sędzia, na końcu czasów, obecnie istniejącego systemu rzeczy tego świata, osądzi, każdy grzech, który został popełniony, przez którąkolwiek osobę. Wierzymy zgodnie, z tym, co mówi Bóg w swoim Słowie, że każdy człowiek sprzeciwił się Bogu w Jego moralnym prawie. Wie to również każda osoba, żyjąca na tym świecie poprzez własne sumienie. Jako małe dzieci, gdy skłamaliśmy po raz pierwszy, czuliśmy w naszych sumieniach, że popełniliśmy bardzo poważny grzech. Nikt nie musiał nas tego uczyć. Z czasem, czyniąc ciągle ten sam grzech i nie biorąc tego w poważny sposób, zagłuszyliśmy i uśmierciliśmy nasze sumienia. Jako że każdy grzech wpływa negatywnie na nas i na nasze otoczenie, a także jest zniewagą dla Świętości naszego Boga, Bóg surowo osądzi każdy, nieodpuszczony przez Niego grzech.

3. Boże usprawiedliwienie

Jako że grzech jest przestępstwem wobec Świętego Prawa Wszechpotężnego i Świętego Boga, musi być ukarany. Żadne dobre oraz religijne uczynki nie mają żadnej mocy, aby grzech mógł być odpuszczony. To tylko zarozumiałość człowieka sprawia, że myśli on, że uczynki, które on uważa za dobre, są równoznaczne z tym, co Jezus uczynił dla ludzkości, poprzez Swoją ofiarę na krzyżu. Boże Słowo mówi wyraźnie, że z żadnych dobrych uczynków, nie będzie żaden człowiek przed Bogiem usprawiedliwiony (List do Galacjan roz.2, oraz List do Rzymian roz.3). Jezus Chrystus, Odwieczny Bóg, który stworzył wszystko, przyszedł na ziemię, stając się w 100% Bogiem i w 100% człowiekiem, żyjąc doskonałym życiem, oraz pokonując wszelkie pokuszenia, złożył Samego Siebie jako doskonałą ofiarę, za każdą ludzką istotę, oaz za każdy jej grzech. Bóg tylko i wyłącznie może przyjąć taką ofiarę i tylko On może odpuścić grzech. Tylko na Jego doskonałych warunkach.

4. Nowonarodzenie
Wierzymy, że chrześcijanin to człowiek, który stał się Bożym dzieckiem poprzez nowe narodziny z Ducha Świętego. Dzieje się to zawsze świadomie, poprzez świadomą pokutę przed Bogiem, która jest odwróceniem się od swojego poprzedniego postępowania, a która prowadzi do przyjścia Boga, Ducha Świętego do naszego ducha, odnawiając nam nasze sumienia i czyniąc je znowu żywymi i czułymi. Święty to człowiek, który stał się dzieckiem Bożym, poprzez przyjście Ducha Świętego do jego ducha. Święty, to znaczy oddzielony dla Boga. Taka osoba chce żyć zgodnie z tym, jak chce Bóg, a nie ona sama. Człowiek nie może uczynić siebie świętym ani również drugiej osoby.

5. Trójjedność Boga
Wierzymy, zgodnie z tym, jak mówią Święte Księgi Wszechmocnego Boga, że Bóg składa się z trzech osób: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Jezus istniał przed stworzeniem świata oraz że go stworzył, jak mówi początek ewangelii Jana. Przyszedł On na ziemię na rozkaz Swojego Ojca i wypełnił Jego wolę, po czym wstąpił do Nieba i teraz rządzi całym światem. I On jest naszym pośrednikiem. Jego rolę na ziemi obecnie pełni Duch Święty, który jest na ziemi Jego zastępcą.

6. Kontynuacjonizm

Wierzymy, że działanie Ducha Świętego nie zmieniło się, od kiedy został On zesłany na ziemię w dzień Zielonych Świąt. Również dary Ducha Świętego, są dostępne dla nowonarodzonych chrześcijan, tak samo, jak i w przeszłości.